Achtergrond Denkstappen

Het boek Denkstappen is voor iedereen die wel eens heeft deelgenomen aan een filosofisch gesprek, of dit zelf heeft begeleid, en heeft ontdekt dat er veel tegelijk gebeurt. Denkstappen rafelt uiteen wat er zoal aan bod komt in een filosofisch gesprek. Per les wordt en een denkstap geintroduceerd en deze wordt via oefeningen inzichtelijk gemaakt. Zowel de begeleider als de deelnemers zetten de denkstappen. Daarmee krijgen zij tegelijkertijd inzicht in wat een gesprek tot een filosofisch gesprek maakt. En zo worden zij samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderzoek.

Kinderen en volwassenen leren beter denken met behulp van deze 18 denkstappen: basiskennis over redeneringen wordt in de lessen heel toegankelijk gemaakt. Denkstappen is speciaal geschreven om met kinderen en jongeren vanaf 8 jaar het filosofisch gesprek te leren kennen en samen op onderzoek uit te gaan.

Denkstappen is ontstaan om tegemoet te komen in de behoefte van leerkrachten en andere professionals aan meer houvast bij het begeleiden van een filosofisch gesprek. Vele gesprekken die ik heb gevoerd met collega’s filosoferen met kinderen en mijn medebestuursleden van het Centrum Kinderfilosofie Nederland (zie het dankwoord in het boek) hebben mij tot dit boek doen besluiten. Daarnaast zijn alle trainingen en weekenden die ik heb gevolgd bij opleiders filosoferen met kinderen en natuurlijk mijn eigen ervaringen met gesprekken met kinderen aanleiding voor dit boek geweest. Het doel is om filosoferen met kinderen breder inzetbaar te maken, in het basisonderwijs, na schooltijd, in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, in levensbeschouwelijke of hulpverlenende instellingen. Dit boek wil vooral bijdragen aan de ontwikkeling van een gedeelde taal over wat goed denken is.

Lees meer over een training Denkstappen of een workshop.